Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0408(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0347/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0412

Protokol
Tirsdag den 23. oktober 2018 - StrasbourgEndelig udgave

18. Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I - Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I - Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho og Jeroen Lenaers forelagde betænkningerne.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Julian King (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Hilde Vautmans (ordfører for udtalelse fra AFET), Kinga Gál for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Giancarlo Scottà for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu og Željana Zovko.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić og Rory Palmer.

Talere: Julian King, Carlos Coelho og Jeroen Lenaers.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 24.10.2018, punkt 11.14 i protokollen af 24.10.2018 og punkt 11.15 i protokollen af 24.10.2018.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse