Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 3.Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Разискване с участието на президента на Румъния, Клаус Йоханис, относно бъдещето на Европа (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.2.Искане за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Споразумение между Европейския съюз и Бахамския съюз за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.6.Споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.7.Споразумение между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.8.Споразумение между Европейския съюз и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.9.Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.11.Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.12.Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.13.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)
  7.14.Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за инвестиции за растеж и работни места ***I (гласуване)
  7.15.Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I (гласуване)
  7.16.Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Работна програма на Комисията за 2019 г. (разискване)
 13.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (разискване)
 14.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (разискване)
 15.Положението в Азовско море (разискване)
 16.Положението във Венесуела (разискване)
 17.Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 18.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I - Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I - Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (разискване)
 19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)
 20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции
 Приложение 2 - Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции
Протокол (203 kb)
09/08/2019 10:38
  Списък на присъствалите (63 kb)
19/02/2019 08:18
  Приложение 1 (7 kb)
09/08/2019 10:38
  Приложение 2 (7 kb)
09/08/2019 10:38
 
Протокол (86 kb)
09/08/2019 10:38
  Списък на присъствалите (11 kb)
19/02/2019 08:18
  Резултати от различните гласувания (34 kb)
31/12/2018 18:26
  Поименни гласувания (96 kb)
27/12/2018 16:06
 
Протокол (320 kb)
09/08/2019 10:38
  Списък на присъствалите (79 kb)
19/02/2019 08:18
  Резултати от различните гласувания (565 kb)
31/12/2018 18:26
  Поименни гласувания (1789 kb)
27/12/2018 16:06
Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност