Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 24. listopada 2018. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju popisa pokazatelja za izvješće o primjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 16. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: REGI

- Prilog delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021. (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru za razdoblje 2019.–2021. (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021. (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna napomena