Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra

8. Eiropadomes 2018. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2018. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (2018/2772(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Priekšsēdētājs atgādināja par Parlamenta prioritātēm, ar kurām viņš bija iepazīstinājis Eiropadomi.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Udo Bullmann saistībā ar Syed Kamall izteikumiem, Syed Kamall, atvainojoties Udo Bullmann, kurš vēlreiz izteicās par Syed Kamall uzstāšanos (sēdes vadītājs norādīja, ka Syed Kamall ir atvainojies), Marek Jurek – par Udo Bullmann uzstāšanos (sēdes vadītājs atkārtoja savu nostāju), Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā (sēdes vadītājs atgādināja, ka runātājiem ir jāizrāda cieņa pret citu nostāju un vērtībām), Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer un Ana Gomes.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Frans Timmermans un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

°
° ° °

Uzstājās Philippe Lamberts par konkrētiem priekšsēdētāja izteikumiem, kas atspoguļoti presē (priekšsēdētājs paskaidroja savus izteikumus), un Tania González Peñas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums