Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

11.1. Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
CRE

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа [2018/2075(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0401)

Изказавания
Nicolas Bay, преди гладуването (председателят направи уточнения).

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация