Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

11.1. Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
CRE

Betænkning om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet [2018/2075(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0401)

Indlæg

Nicolas Bay, inden afstemningen (formanden præciserer).

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse