Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

11.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
CRE

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois [2018/2075(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0401)

Voorafgaand aan de stemming werd het woord gevoerd door:

Nicolas Bay (De Voorzitter geeft nadere toelichting).

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid