Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg

11.1. Cerere de ridicare a imunității lui Steeve Briois (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
CRE

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois [2018/2075(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0401)

Au intervenit

Nicolas Bay, înainte de votare (Președintele a făcut precizări).

Ultima actualizare: 9 august 2019Notă juridică