Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0336(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0316/2018

Předložené texty :

A8-0316/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0407

Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk

11.8. Podpora strukturálních reforem v členských státech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

zamítnut

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění