Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0336(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0316/2018

Ingediende teksten :

A8-0316/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2018 - 11.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0407

Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

11.8. Steun voor structurele hervormingen in de lidstaten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij en Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling