Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 października 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

18. Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r. (debata)
CRE

Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r. (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch i Brian Hayes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Klaus-Heiner Lehne.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna