Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0308/2018

Внесени текстове :

A8-0308/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Обяснение на вота
PV 12/03/2019 - 9.20

Приети текстове :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

19. Внос на движими културни ценности ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Комисия по международна търговия - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton представиха доклада.

Изказа се Santiago Fisas Ayxelà (докладчик по становището на комисията CULT).

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Arndt Kohn, от името на групата S&D, David Campbell Bannerman, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná и David Coburn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 25.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация