Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0114(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0202/2018

Indgivne tekster :

A8-0202/2018

Forhandlinger :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0423

Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

21. Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Georges Bach for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann og Innocenzo Leontini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini og Notis Marias.

Talere: Violeta Bulc og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.7 i protokollen af 25.10.2018.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse