Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0291(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0321/2018

Teksty złożone :

A8-0321/2018

Debaty :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Protokół
Środa, 24 października 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

23. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andor Deli (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Henna Virkkunen w imieniu grupy PPE, Seb Dance w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi i Paloma López Bermejo.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Andrzej Grzyb.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.8 protokołu z dnia 25.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna