Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2838(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

24. Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000084/2018) зададен от Petra Kammerevert към Комисията: Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert разви въпроса.

Phil Hogan (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Luigi Morgano, от името на групата S&D, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Момчил Неков, José Inácio Faria и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Phil Hogan.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, относно насърчаването на автоматично взаимно признаване на дипломи (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.21 от протокола от 25.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация