Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

25. Ernstig gebrek aan uitvoering van de Reach-verordening van de EU en het gebruik van niet-geteste chemische stoffen in de EU (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Ernstig gebrek aan uitvoering van de Reach-verordening van de EU en het gebruik van niet-geteste chemische stoffen in de EU (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Phil Hogan (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, en Martin Häusling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling