Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

25. Závažné nedostatky pri vykonávaní nariadenia EÚ REACH a používanie netestovaných chemikálií v EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závažné nedostatky pri vykonávaní nariadenia EÚ REACH a používanie netestovaných chemikálií v EÚ (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Phil Hogan (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL a Martin Häusling.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpili Phil Hogan a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne oznámenie