Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Esitatud dokumendid
 8.Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 9.Presidentuuri avaldused
 10.Istungi jätkamine
 11.Hääletused
  11.1.Steeve Briois' puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.2.Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.3.Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.4.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  11.5.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  11.6.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.7.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  11.8.Liikmesriikide struktuurireformide toetamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.9.Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.10.DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.11.Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Horvaatias* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.12.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (hääletus)
  11.13.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I (hääletus)
  11.14.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I (hääletus)
  11.15.Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (hääletus)
  11.16.Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine * (hääletus)
  11.17.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisi NK603 × MON 810 loa pikendamine (hääletus)
  11.18.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hääletus)
 12.Istungi jätkamine
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Lissaboni lepingu hindamine (temaatiline arutelu)
 18.Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande tutvustus (arutelu)
 19.Kultuuriväärtuste import ***I (arutelu)
 20.Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve ***I - Veterinaarravimid ***I - Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine ***I (arutelu)
 21.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***I (arutelu)
 22.Delegatsioonide koosseis
 23.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (arutelu)
 24.Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (arutelu)
 25.Tõsised lüngad Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH rakendamises ning testimata kemikaalide kasutamine ELis (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (182 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (81 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (68 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (223 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (282 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (70 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (1328 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (3758 kb)
Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusalane teave