Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 24 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 7.Dokumenti mressqa
 8.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru 2018 (dibattitu)
 9.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Steeve Briois (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sophie Montel (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Kyrtsos (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.4.Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 – it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  11.5.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  11.6.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.7.Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  11.8.Appoġġ għal riformi strutturali fi Stati Membri ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.9.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar it-tnedija fl-Irlanda tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika* (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.10.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fl-Irlanda tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA* (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.11.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar it-tnedija fil-Kroazja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika* (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  11.12.It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent ***I (votazzjoni)
  11.13.L-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntieri ***I (votazzjoni)
  11.14.L-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali ***I (votazzjoni)
  11.15.L-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu illegalment ***I (votazzjoni)
  11.16.L-armonizzazzjoni tal-istrutturi tat-taxxi tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku * (votazzjoni)
  11.17.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-qamħirrum ġenetikament modifikat NK603 × MON 810 (votazzjoni)
  11.18.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: Awtorizzazzjoni għall-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (votazzjoni)
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 17.Evalwazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona (dibattitu topiku)
 18.Preżentazzjoni tar-rapport annwali 2017 tal-Qorti tal-Awdituri (dibattitu)
 19.L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I (dibattitu)
 20.L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali veterinarji ***I - Prodotti mediċinali veterinarji ***I - Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat ***I (dibattitu)
 21.Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I (dibattitu)
 22.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 23.Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (dibattitu)
 24.Il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tad-diplomi (dibattitu)
 25.Nuqqas serju ta' implimentazzjoni tar-Regolament REACH tal-UE u l-użu ta' sustanzi kimiċi mhux ittestjati fl-UE (dibattitu)
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (188 kb)
09/08/2019 13:30
  Lista tal-Membri preżenti (62 kb)
19/02/2019 08:22
 
Minuti (82 kb)
09/08/2019 13:30
  Lista tal-Membri preżenti (11 kb)
19/02/2019 08:22
  Riżultati tal-votazzjonijiet (69 kb)
31/12/2018 19:06
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (232 kb)
27/12/2018 17:46
 
Minuti (299 kb)
09/08/2019 13:30
  Lista tal-Membri preżenti (70 kb)
19/02/2019 08:22
  Riżultati tal-votazzjonijiet (1387 kb)
31/12/2018 19:06
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3899 kb)
27/12/2018 17:46
Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Awwissu 2019Avviż legali