Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Składanie dokumentów
 8.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r. (debata)
 9.Oświadczenia Przewodniczącego
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Głosowanie
  11.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.4.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  11.5.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  11.6.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.7.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  11.8.Wsparcie dla reform strukturalnych w państwach członkowskich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.9.Decyzja wykonawcza w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.10.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.11.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.12.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)
  11.13.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych ***I (głosowanie)
  11.14.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ***I (głosowanie)
  11.15.Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)
  11.16.Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie)
  11.17.Odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810 (głosowanie)
  11.18.Zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (głosowanie)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Ocena Traktatu z Lizbony (debata na aktualny temat)
 18.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r. (debata)
 19.Przywóz dóbr kultury ***I (debata)
 20.Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I - Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (debata)
 21.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (debata)
 22.Skład delegacji
 23.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)
 24.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (debata)
 25.Poważna w sytuacja w zakresie niewdrażania unijnego rozporządzenia REACH oraz wykorzystania w UE nieprzebadanych substancji chemicznych (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (185 kb)
09/08/2019 13:36
  Lista obecności (62 kb)
19/02/2019 08:24
 
Protokół (82 kb)
09/08/2019 13:36
  Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 08:24
  Wyniki głosowania (67 kb)
31/12/2018 19:06
  Głosowanie imienne (229 kb)
27/12/2018 17:46
 
Protokół (297 kb)
09/08/2019 13:36
  Lista obecności (70 kb)
19/02/2019 08:24
  Wyniki głosowania (1341 kb)
31/12/2018 19:06
  Głosowanie imienne (3869 kb)
27/12/2018 17:46
Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna