Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija

2. Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (2018/2869(RSP)).

Debates notika 2018. gada 2. oktobrī (2.10.2018. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post S&D grupas vārdā, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg ECR grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton ENF grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.12. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums