Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 25., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás

3. Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000095/2018), felteszi: Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz és Josef Weidenholzer a Bizottsághoz: Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (B8-0410/2018)

A vitára 2018. október 4-én, csütörtökön kerül sor (2018.10.4-i jegyzőkönyv, 12. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez és Paloma López Bermejo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner és Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, az S&D képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében, az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg és Beata Gosiewska, az ECR képviselőcsoport nevében, az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.13. pont .

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat