Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras

5. Padėtis Azovo jūroje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Azovo jūroje (2018/2870(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 23 d., antradienį (2018 10 23 protokolo 15 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ir Anders Sellström PPE frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.19 punktas

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas