Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 25. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja

5. Razmere v Azovskem morju (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Azovskem morju (2018/2870(RSP))

Razprava je potekala dne 23. oktobra 2018 (točka 15 zapisnika z dne 23.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas in Anders Sellström v imenu skupine PPE o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala in Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, razmere v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Glasovanje: točka 13.19 zapisnika z dne 25.10.2018.

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo