Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2869(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0481/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0428

Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13.12. De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (stemming)
CRE

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 2 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 en B8-0488/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0481/2018

(ter vervanging van B8-0481/2018, B8-0482/2018 en B8-0483/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie;

—   Soraya Post en Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie;

—   Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Eleonora Forenza en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0428)

(Ontwerpresoluties B8-0486/2018 en B8-0488/2018 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Kristina Winberg, voorafgaand aan de stemming, en Cecilia Wikström, voorafgaand aan de stemming over amendement 2.

Marcus Pretzell, die een mondeling amendement indiende op amendement 14. Jens Geier, die zich uitspreekt tegen het mondeling amendement. Aangezien meer dan 40 parlementsleden zich verzetten tegen het in aanmerking nemen van dit mondeling amendement, wordt het niet aanvaard.

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling