Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2869(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0481/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0428

Proces-verbal
Joi, 25 octombrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

13.12. Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (vot)
CRE

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 2 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 și B8-0488/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0481/2018

(care înlocuiește B8-0481/2018, B8-0482/2018 și B8-0483/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE;

—   Soraya Post și Tanja Fajon, în numele Grupului S&D;

—   Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE;

—   Eleonora Forenza și Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ana Miranda în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0428)

(Propunerile de rezoluții B8-0486/2018 și B8-0488/2018 au devenit caduce.)

Intervenții

Kristina Winberg înainte de vot și Cecilia Wikström înainte de vot cu privire la amendamentul 2.

Marcus Pretzell a prezentat un amendament oral la amendamentul 14. Jens Geier pentru a lua cuvântul împotriva amendamentului oral. Datorită faptului că peste 40 de deputați s-au opus includerii acestui amendament oral, acesta nu a fost reținut.

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică