Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2885(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0498/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.18

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0434

Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13.18. De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 4 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 en B8-0508/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0498/2018

(ter vervanging van B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 en B8-0508/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström en László Tőkés, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Karol Karski, Charles Tannock en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat en Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0434)

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling