Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2870(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0493/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.19

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0435

Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13.19. Padėtis Azovo jūroje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ir B8-0497/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0493/2018

(keičia B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ir B8-0497/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ir Anders Sellström PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari ir Kati Piri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0435)

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas