Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0493/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.19

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0435

Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

13.19. Situácia v Azovskom mori (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 5 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0493/2018

(nahrádzajúci B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas a Anders Sellström, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari a Kati Piri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska a Ryszard Antoni Legutko, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0435)

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne oznámenie