Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συζήτηση)
 8.Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! (σύντομη παρουσίαση)
 9.Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (σύντομη παρουσίαση)
 10.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης (σύντομη παρουσίαση)
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Βραβείο Ζαχάρωφ 2018 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.2.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.3.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (ψηφοφορία)
  13.4.Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I (ψηφοφορία)
  13.5.Κτηνιατρικά φάρμακα ***I (ψηφοφορία)
  13.6.Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)
  13.7.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I (ψηφοφορία)
  13.8.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  13.9.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)
  13.10.Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ***I (ψηφοφορία)
  13.11.Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I (ψηφοφορία)
  13.12.Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  13.13.Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (ψηφοφορία)
  13.14.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (ψηφοφορία)
  13.15.14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (ψηφοφορία)
  13.16.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)
  13.17.Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων (ψηφοφορία)
  13.18.Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (ψηφοφορία)
  13.19.Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (ψηφοφορία)
  13.20.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  13.21.Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (ψηφοφορία)
  13.22.Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! (ψηφοφορία)
  13.23.Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Δίκαιη αγορά για τη βιομηχανία (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Αναφορές
 21.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 25.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (248 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (58 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (94 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (85 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (143 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (342 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (77 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (1171 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (880 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου