Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 25. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (vloženi predlogi resolucij)
 3.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (vloženi predlogi resolucij)
 4.Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (vloženi predlogi resolucij)
 5.Razmere v Azovskem morju (vloženi predlogi resolucij)
 6.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 7.Izvajanje uredb o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (razprava)
 8.Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (kratka predstavitev)
 9.Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (kratka predstavitev)
 10.Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (kratka predstavitev)
 11.Nadaljevanje seje
 12.Nagrada Saharova 2018 (razglasitev dobitnika)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Uvoz kulturnih dobrin ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  13.2.Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  13.3.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)
  13.4.Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ***I (glasovanje)
  13.5.Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I (glasovanje)
  13.6.Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I (glasovanje)
  13.7.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I (glasovanje)
  13.8.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)
  13.9.Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)
  13.10.Lokacija sedeža Evropskega bančnega organa ***I (glasovanje)
  13.11.Selitev lokacije sedeža Evropske agencije za zdravila ***I (glasovanje)
  13.12.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (glasovanje)
  13.13.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (glasovanje)
  13.14.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) (glasovanje)
  13.15.14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (glasovanje)
  13.16.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (glasovanje)
  13.17.Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov (glasovanje)
  13.18.Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (glasovanje)
  13.19.Razmere v Azovskem morju (glasovanje)
  13.20.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  13.21.Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (glasovanje)
  13.22.Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (glasovanje)
  13.23.Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Pravičen trg za industrijo (razprava)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Peticije
 21.Sklepi o določenih dokumentih
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 23.Datum naslednjih sej
 24.Zaključek seje
 25.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (213 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (58 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (85 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (68 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (140 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (297 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (69 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (1065 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (861 kb)
Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo