Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (ingivna resolutionsförslag)
 3.Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (ingivna resolutionsförslag)
 4.Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Azovska sjön (ingivna resolutionsförslag)
 6.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 7.Genomförandet av förordningarna om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (debatt)
 8.Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (kortfattad redogörelse)
 9.Handelsaspekterna av globaliseringen (kortfattad redogörelse)
 10.Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri (kortfattad redogörelse)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Sacharovpriset 2018 (tillkännagivande av pristagaren)
 13.Omröstning
  13.1.Import av kulturföremål ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.2.Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.3.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (omröstning)
  13.4.Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
  13.5.Veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
  13.6.Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I (omröstning)
  13.7.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (omröstning)
  13.8.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)
  13.9.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  13.10.Europeiska bankmyndighetens säte ***I (omröstning)
  13.11.Flytten av Europeiska läkemedelsmyndighetens säte ***I (omröstning)
  13.12.Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (omröstning)
  13.13.Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (omröstning)
  13.14.FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) (omröstning)
  13.15.14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (omröstning)
  13.16.Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet (omröstning)
  13.17.Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet (omröstning)
  13.18.Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (omröstning)
  13.19.Situationen i Azovska sjön (omröstning)
  13.20.Situationen i Venezuela (omröstning)
  13.21.Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (omröstning)
  13.22.Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (omröstning)
  13.23.Handelsaspekterna av globaliseringen (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Rättvis marknad för industrin (debatt)
 19.Inkomna dokument
 20.Framställningar
 21.Beslut om vissa dokument
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avslutande av sammanträdet
 25.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (219 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (58 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (85 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (67 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (141 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (304 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (69 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (1066 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (864 kb)
Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande