Index 
Proces-verbal
PDF 310kWORD 86k
Joi, 25 octombrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Situația din Marea Azov (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Situația în Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Punerea în aplicare a regulamentelor privind dispozitivele medicale și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (dezbatere)
 8.Implementarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! (prezentare succintă)
 9.Valorificarea globalizării: aspecte comerciale (prezentare succintă)
 10.Protejarea intereselor financiare ale UE - recuperarea sumelor de bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă (prezentare succintă)
 11.Reluarea ședinței
 12.Premiul Saharov 2018 (anunțarea laureatului)
 13.Votare
  13.1.Importul bunurilor culturale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.2.Protejarea intereselor financiare ale UE - recuperarea sumelor de bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.3.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (vot)
  13.4.Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I (vot)
  13.5.Medicamentele de uz veterinar ***I (vot)
  13.6.Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate ***I (vot)
  13.7.Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri ***I (vot)
  13.8.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (vot)
  13.9.Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)
  13.10.Stabilirea sediului Autorității Bancare Europene ***I (vot)
  13.11.Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente ***I (vot)
  13.12.Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (vot)
  13.13.Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (vot)
  13.14.Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (vot)
  13.15.A 14-a reuniune a Convenției privind diversitatea biologică (COP 14) (vot)
  13.16.Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (vot)
  13.17.Utilizarea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor (vot)
  13.18.Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (vot)
  13.19.Situația din Marea Azov (vot)
  13.20.Situația în Venezuela (vot)
  13.21.Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor (vot)
  13.22.Implementarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! (vot)
  13.23.Valorificarea globalizării: aspecte comerciale (vot)
 14.Explicații privind votul
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 18.O piață echitabilă pentru industrie (dezbatere)
 19.Depunere de documente
 20.Petiții
 21.Decizii privind anumite documente
 22.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 23.Calendarul următoarelor ședințe
 24.Încheierea ședinței
 25.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 2 octombrie 2018 (punctul 17 al PV din 2.10.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, în numele Grupului S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg, în numele Grupului ECR, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Vot: punctul 13.12 al PV din 25.10.2018.


3. Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000095/2018) adresată de Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz și Josef Weidenholzer Comisiei: Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage industriel de poulets de chair sur l'environnement (B8-0410/2018)

Dezbaterea a avut loc joi, 4 octombrie 2018 (punctul 12 al PV din 4.10.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez și Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner și Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, în numele Grupului S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi și Laura Agea, în numele Grupului EFDD, referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg și Beata Gosiewska, în numele Grupului ECR, referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Vot: punctul 13.13 al PV din 25.10.2018.


4. Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP))

Dezbaterea a avut loc la marți 23 octombrie 2018 (punctul 14 al PV din 23.10.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano et Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil et Valdemar Tomaševski, au nom du groupe ECR, referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken et Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE, referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey et Martin Schirdewan, au nom du groupe GUE/NGL, referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, au nom du groupe ALDE, referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, au nom du groupe PPE, referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018);

Vot: punctul 13.18 al PV din 25.10.2018.


5. Situația din Marea Azov (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Marea Azov (2018/2870(RSP))

Dezbaterea a avut loc la marți 23 octombrie 2018 (punctul 15 al PV din 23.10.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas și Anders Sellström, în numele grupului PPE, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala și Indrek Tarand, în numele grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula și Liisa Jaakonsaari, în numele grupului S&D, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek și Jadwiga Wiśniewska, în numele grupului ECR, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele grupului ALDE, referitoare la situația din Marea Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Vot: punctul 13.19 al PV din 25.10.2018.


6. Situația în Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația în Venezuela (2018/2891(RSP))

Dezbaterea a avut loc la marți 23 octombrie 2018 (punctul 16 al PV din 23.10.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas et Anders Sellström, au nom du groupe PPE, referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis et Ramón Jáuregui Atondo, au nom du groupe S&D, referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska et Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, au nom du groupe ALDE, referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato et Bodil Valero, au nom du groupe Verts/ALE, referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas et Ángela Vallina, au nom du groupe GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Vot: punctul 13.20 al PV din 25.10.2018.


7. Punerea în aplicare a regulamentelor privind dispozitivele medicale și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000085/2018) adresată de Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Punerea în aplicare a regulamentelor privind dispozitivele medicale și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness a dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Biljana Borzan, pentru a clarifica observațiile sale, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Stanislav Polčák, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner, și Michèle Rivasi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias și Julie Ward.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


8. Implementarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! (prezentare succintă)

Raport referitor la implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! [2018/2023(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias și Gesine Meissner.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 13.22 al PV din 25.10.2018.


9. Valorificarea globalizării: aspecte comerciale (prezentare succintă)

Raport referitor la valorificarea globalizării: aspecte comerciale [2018/2005(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling și Nicola Caputo.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 13.23 al PV din 25.10.2018.


10. Protejarea intereselor financiare ale UE - recuperarea sumelor de bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă (prezentare succintă)

Raport referitor la protejarea intereselor financiare ale UE – Recuperarea sumelor de bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă [2018/2006(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias și Georgios Epitideios.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 13.2 al PV din 25.10.2018.

(Ședința a fost suspendată la 10.45 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.02.


12. Premiul Saharov 2018 (anunțarea laureatului)

Președintele a informat că Conferința președinților grupurilor politice a hotărât să decerneze premiul Saharov 2018 cineastului ucrainian Oleg Sentsov.

Premiul va fi decernat în perioada de sesiune din decembrie 2018 de la Strasbourg.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

A intervenit Maria Grapini.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Importul bunurilor culturale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Comisia pentru comerț internațional - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportori: Alessia Maria Mosca și Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0418)

Au intervenit Daniel Dalton (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


13.2. Protejarea intereselor financiare ale UE - recuperarea sumelor de bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la protejarea intereselor financiare ale UE – Recuperarea sumelor de bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă [2018/2006(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0419)


13.3. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de vot, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) paragraful 2 din Regulamentul de procedură, Paolo De Castro (raportor), în favoarea deciziei Comisiei AGRI și Daniel Caspary împotriva deciziei.


13.4. Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0420)


13.5. Medicamentele de uz veterinar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0421)


13.6. Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0422)


13.7. Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0423)


13.8. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0424)

Au intervenit Andrzej Grzyb (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


13.9. Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0425)

Au intervenit Alain Cadec (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


13.10. Stabilirea sediului Autorității Bancare Europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

DÉCLARATION DU CONSEIL

Aprobat (P8_TA(2018)0426)


13.11. Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

DÉCLARATION DU CONSEIL

Aprobat (P8_TA(2018)0427)


13.12. Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (vot)

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 2 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 și B8-0488/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0481/2018

(care înlocuiește B8-0481/2018, B8-0482/2018 și B8-0483/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE;

—   Soraya Post și Tanja Fajon, în numele Grupului S&D;

—   Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE;

—   Eleonora Forenza și Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ana Miranda în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0428)

(Propunerile de rezoluții B8-0486/2018 și B8-0488/2018 au devenit caduce.)

Intervenții

Kristina Winberg înainte de vot și Cecilia Wikström înainte de vot cu privire la amendamentul 2.

Marcus Pretzell a prezentat un amendament oral la amendamentul 14. Jens Geier pentru a lua cuvântul împotriva amendamentului oral. Datorită faptului că peste 40 de deputați s-au opus includerii acestui amendament oral, acesta nu a fost reținut.


13.13. Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (vot)

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 3 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 și B8-0489/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0484/2018

(care înlocuiește B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 și B8-0489/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Michel Dantin și Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE;

—   Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson și John Flack, în numele Grupului ECR;

—   Elsi Katainen în numele Grupului ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Keith Taylor și Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0429)


13.14. Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000089/2018) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout și Estefanía Torres Martínez, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (B8-0411/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000090/2018) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout și Estefanía Torres Martínez, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (B8-0412/2018)

Dezbaterea a avut loc la 22 octombrie 2018 (punctul 13 al PV din 22.10.2018).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, referitoare la Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0430)


13.15. A 14-a reuniune a Convenției privind diversitatea biologică (COP 14) (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2018) adresată de Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (B8-0413/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000116/2018) adresată de Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (B8-0414/2018)

Dezbaterea a avut loc la 22 octombrie 2018 (punctul 13 al PV din 22.10.2018).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, referitoare la cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0431)


13.16. Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (vot)

Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro [2018/2034(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0432)


13.17. Utilizarea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor (vot)

Propunere de rezoluție (B8-0480/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0433)

Intervenții

Frank Engel înainte de votarea amendamentului 4 pentru a solicita amânarea votului, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (Președintele a reamintit dispozițiile articolului 190 din Regulamentul de procedură) Daniel Caspary și Izaskun Bilbao Barandica, cu privire la această solicitare. Parlamentul a respins cererea.

Claude Moraes a prezentat un amendament oral la punctul 20. Amendamentul oral a fost reținut.


13.18. Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (vot)

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 4 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 și B8-0508/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0498/2018

(care înlocuiește B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 și B8-0508/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström și László Tőkés, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat și Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand și Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situația din Marea Azov (vot)

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 5 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 și B8-0497/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0493/2018

(care înlocuiește B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 și B8-0497/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas și Anders Sellström, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari și Kati Piri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska și Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situația în Venezuela (vot)

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 6 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 și B8-0509/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0351/2018

(care înlocuiește B8-0351/2018, B8-0504/2018 și B8-0506/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas și Anders Sellström, în numele Grupului PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0436)

(Propunerile de rezoluții B8-0502/2018, B8-0507/2018 și B8-0509/2018 au devenit caduce.)

Intervenții

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, după votul privind alineatul (6).


13.21. Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor (vot)

Propunere de rezoluție B8-0492/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0437)


13.22. Implementarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! (vot)

Raport referitor la implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! [2018/2023(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0438)


13.23. Valorificarea globalizării: aspecte comerciale (vot)

Raport referitor la valorificarea globalizării: aspecte comerciale [2018/2005(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0439)


14. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri 24 octombrie 2018)

Raport Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei și Daniel Hannan

Raport Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Vot joi 25 octombrie 2018)

Raport Alessia Maria Mosca și Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza și Michaela Šojdrová

Raport Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Propunere comună de rezoluție: Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil și Eleonora Forenza

Propunere comună de rezoluție: Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly și Dobromir Sośnierz

Propunere de rezoluție: Utilizarea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor - B8-0480/2018
Seán Kelly

Propunere de rezoluție: Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.16.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


17. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


18. O piață echitabilă pentru industrie (dezbatere)

Declarație a Comisiei: O piață echitabilă pentru industrie (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Monika Smolková.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: José Blanco López.

A intervenit Margrethe Vestager.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte, în interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

CULT

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și alConsiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

2) de către deputați: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Angelo Ciocca. Propunere de rezoluție referitoare la abolirea regimului EBA (totul în afară de arme) în Cambodgia (B8-0395/2018)

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea exploatațiilor de animale de la munte de incursiunile de pradă ale lupilor (B8-0396/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

ENVI

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la pesta porcină africană: un risc agroalimentar major (B8-0398/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unor ajutoare destinate familiilor pentru cheltuielile de școlarizare (B8-0470/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la încurajarea agriculturii biodinamice (B8-0471/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la atacurile cu acid sulfuric (B8-0475/2018)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la criza pestei porcine (B8-0476/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI


20. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

19 octombrie 2018

Jacek Masztalerz (nr. 0846/2018); Grigorios Zorzos (nr. 0847/2018); Heiko Fritschen (nr. 0848/2018); (*) (nr. 0849/2018); Margit Voján (nr. 0850/2018); (*) (nr. 0852/2018); (*) (nr. 0853/2018); (*) (nr. 0854/2018); Guido Brügmann (nr. 0855/2018); (*) (nr. 0856/2018); Daniela Peters (nr. 0857/2018); (*) (nr. 0858/2018); (*) (nr. 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (nr. 0860/2018); (*) (nr. 0861/2018); (*) (nr. 0862/2018); (*) (nr. 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (nr. 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (nr. 0865/2018); Marco Bava (nr. 0866/2018); Max Huhn (nr. 0867/2018); (*) (nr. 0868/2018); (*) (nr. 0869/2018); (*) (nr. 0870/2018); (*) (nr. 0871/2018); (*) (nr. 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (nr. 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0874/2018); Jesús Mallol Escobar (nr. 0875/2018); Fabian Knipper (nr. 0876/2018); Willi Stolz (nr. 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (nr. 0878/2018); Thomas Huber (nr. 0879/2018); (*) (nr. 0880/2018); (*) (nr. 0881/2018); (*) (nr. 0882/2018); (*) (nr. 0883/2018); (*) (nr. 0884/2018); (*) (nr. 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 0886/2018); (*) (nr. 0887/2018); (*) (nr. 0888/2018); Salvatore Coscarelli (nr. 0889/2018); (*) (nr. 0890/2018); (*) (nr. 0891/2018); (*) (nr. 0892/2018); (*) (nr. 0893/2018); (*) (nr. 0894/2018); Gerhard Hanreich (nr. 0895/2018); (*) (nr. 0896/2018); (*) (nr. 0897/2018); Friedrich Klinge (nr. 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr. 0899/2018); (*) (nr. 0900/2018); Maarten Vergucht (nr. 0901/2018); Iolanda Mato Creo (nr. 0902/2018); Arman Sarkisyan (nr. 0903/2018); (*) (nr. 0904/2018); (*) (nr. 0905/2018).

(*) Nume confidențial

Petiția nr. 0851/2018 a fost retrasă de către petiționar după înscrierea acesteia în registrul general.


21. Decizii privind anumite documente

Decizia de a retrage un raport din proprie inițiativă cu caracter legislativ deja autorizat (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

Comisia INTA

-Examinarea selectivă a investițiilor străine în sectoare strategice (2017/2205(INL))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

INTA

- Perioada de după „Primăvara arabă”: calea de urmat pentru regiunea MENA (2018/2160(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: FEMM, INTA

PETI

- Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
retrimis comisiei competente: TRAN
aviz: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților de comisii din 18 octombrie 2018)

JURI

Protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului UE (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
retrimisă fond: JURI
aviz: INTA, CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AFCO, PETI

Rapoarte conținând propuneri de rezoluție fără caracter legislativ pentru o procedură de aprobare (articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 11 septembrie 2018)

INTA

- Acordul de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
aviz: DEVE

PECH

- Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Côte d'Ivoire și Comunitatea Europeană (2018-2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
aviz: DEVE, BUDG

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 18 octombrie 2018)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (2018/2246(INI))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 septembrie 2018)

- Recomandarea adresată Înaltului Reprezentant și Consiliului privind propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, adresată Consiliului privind o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (2018/2237(INI))

- Recomandarea adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător între UE și Uzbekistan (2018/2236(INI))


22. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


23. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 12 noiembrie 2018 și 15 noiembrie 2018.


24. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la ora 15.41.


25. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică