Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.07.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου