Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Oświadczenia Przewodniczącego
CRE

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym przypomniał, że w imieniu Parlamentu wziął udział w paryskich uroczystościach upamiętniających setną rocznicę podpisania rozejmu kończącego pierwszą wojnę światową; ponadto złożył hołd pamięci 17 milionów osób, które w tej wojnie straciły życie, podkreślił znaczenie integracji europejskiej dla obrony ideałów pokoju, wolności i dobrobytu, i przypomniał o wpływie, jaki koniec pierwszego konfliktu ogólnoświatowego miał dla istnienia niektórych spośród państw europejskich.

Przewodniczący w imieniu Parlamentu złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofalnych powodzi, które dotknęły niedawno niektóre regiony we Włoszech; podkreślił, że Unia może przyznać pomoc z Funduszu Solidarności, i zaznaczył, że Parlament dokłada starań, by pomoc przyznawano jak najszybciej, a także wyraził zaniepokojenie z powodu coraz większej liczby takich niszczycielskich zjawisk pogodowych, będących konsekwencją zmian klimatu na świecie. Przypomniał, że w grudniu w Katowicach odbędzie się posiedzenie COP 24 i że będzie to okazja do utrwalenia europejskiej pierwszoplanowej roli w walce z globalnym ociepleniem.

Przewodniczący z zadowoleniem przyjął uniewinnienie przez pakistański sąd najwyższy Asii Bibi, którą w 2010 r. skazano na śmierć za bluźnierstwo, oraz jej uwolnienie, i potwierdził, że jest w kontakcie z Jánem Figľem, specjalnym wysłannikiem ds. propagowania wolności wyznania i przekonań poza Unią Europejską, i z władzami pakistańskimi, by wspierać starania o zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa Asii Bibi i jej rodzinie.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna