Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5. Samenstelling Parlement

Artis Pabriks is gekozen als lid van het Letse parlement en Sander Loones is benoemd tot minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de Belgische regering met ingang van 6 resp. 12 november 2018.

Het Parlement stelt vast dat, overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, deze functies niet verenigbaar zijn met die van lid van het Europees Parlement, en stelt vast dat hun zetel, overeenkomstig artikel 3, lid 2 en artikel 4, leden 1 en 4 van het Reglement, met ingang van 6 resp. 12 november 2018 vacant is.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling