Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Dominique Bilde ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat is ingeleid bij het Tribunal de grande instance van Parijs.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling