Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 12. studenog 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, AGRI, PECH

- Izmjena Statuta EIB-a (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

BUDG, ECON

- Prijedlog kandidata za mjesto predsjednika Nadzornog odbora jedinstvenog nadzornog mehanizma (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI - izvjestitelj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije (2017/2282(INI)) - AFET - izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju EU-a s Moldovom (2017/2281(INI)) - AFET - izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN - izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Izvješće o razvojnoj pomoći EU-a u području obrazovanja (2018/2081(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Izvješće s preporukama Komisiji o humanitarnim vizama (2017/2270(INL)) - LIBE – izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA - izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Izvješće o izvješću Komisije o Srbiji za 2018. (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET - izvjestitelj: David McAllister (A8-0331/2018)

- Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2018. (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET - izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Izvješće o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018. (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET - izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (2018/2157(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI - izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH - izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Izvješće o digitalizaciji za razvoj: smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije (2018/2083(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN - izvjestitelj: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Izvješće o izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018. (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET - izvjestitelj: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Izvješće o uslugama skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (2018/2077(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Izvješće o minimalnim standardima za manjine u EU-u (2018/2036(INI)) - LIBE - izvjestitelj: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI - izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL - izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG - izvjestiteljica: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (2018/0166R(APP)) - BUDG - izvjestitelji: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Posljednje ažuriranje: 25. veljače 2019.Pravna napomena