Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0043(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0337/2018

Ingivna texter :

A8-0337/2018

Debatter :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Omröstningar :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0445

Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn och Isabelle Thomas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Ruža Tomašić.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 13.11.2018.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande