Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Overstromingen in Europa (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Overstromingen in Europa (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Remo Sernagiotto, namens de ECR-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling