Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 12. november 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Istungi juhataja avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Tööplaan
 14.Energiatõhusus ***I - Energialiidu juhtimine ***I - Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (arutelu)
 15.Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 16.Üleujutused Euroopas (arutelu)
 17.Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (lühiettekanne)
 18.Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (lühiettekanne)
 19.ELi arenguabi hariduse valdkonnas (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (134 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (57 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (75 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (24 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (245 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (68 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (91 kb)
Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2019Õigusalane teave