Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 12 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Energie-efficiëntie ***I - Governance van de energie-unie ***I - Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I (debat)
 15.Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
 16.Overstromingen in Europa (debat)
 17.Minimumnormen voor minderheden in de EU (korte presentatie)
 18.Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (korte presentatie)
 19.EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (korte presentatie)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (139 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (57 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (75 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (23 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (251 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (67 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (88 kb)
Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling