Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Efektywność energetyczna ***I - Zarządzanie unią energetyczną ***I - Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (debata)
 15.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I (debata)
 16.Powodzie w Europie (debata)
 17.Normy minimalne dla mniejszości w UE (krótka prezentacja)
 18.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (krótka prezentacja)
 19.Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (137 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (57 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (76 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (25 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (255 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (68 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (91 kb)
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna