Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2230(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0357/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0357/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2018 - 4.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0440

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.1. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0440)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου