Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2230(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0357/2018

Ingivna texter :

A8-0357/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/11/2018 - 4.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0440

Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

4.1. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0440)

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande