Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. november 2018 - StrasbourgKončna izdaja

4. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0440)


4.2. Razvojna pomoč EU na področju izobraževanja (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razvojni pomoči EU na področju izobraževanja [2018/2081(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energetska učinkovitost ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0442)


4.4. Upravljanje energetske unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Soporočevalca: Michèle Rivasi in Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0443)


4.5. Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: José Blanco López (A8-0392/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0444)


4.6. Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0445)

Govori

Ruža Tomašić (poročevalka), pred glasovanjem.


4.7. Pravna država v Romuniji (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Pravna država v Romuniji (2018/2844(RSP))

Razprava je potekala dne 3. oktobra 2018 (točka 3 zapisnika z dne 3.10.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Roberta Metsola, v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer, v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer in Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL in Monica Macovei, o pravni državi v Romuniji (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimalni standardi za manjšine v EU (glasovanje)

Poročilo o minimalnih standardih za manjšine v EU [2018/2036(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: József Nagy (A8-0353/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalizacija za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo (glasovanje)

Poročilo o digitalizaciji za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo [2018/2083(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0448)

Zadnja posodobitev: 7. februar 2019Pravno obvestilo