Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. listopadu 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska a Jude Kirton-Darling

zpráva Michèle Rivasi a Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska a Notis Marias

zpráva José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Jadwiga Wiśniewska a Notis Marias

zpráva Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García a Dubravka Šuica

Právní stát v Rumunsku - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák a Siegfried Mureşan

zpráva József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins a Notis Marias

zpráva Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer a Adam Szejnfeld.

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění