Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. lapkričio 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska ir Jude Kirton-Darling

Pranešimas: Michèle Rivasi ir Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska ir Notis Marias

Pranešimas: José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ir Notis Marias

Pranešimas: Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García ir Dubravka Šuica

Teisės viršenybė Rumunijoje - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák ir Siegfried Mureşan

Pranešimas: József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins ir Notis Marias

Pranešimas: Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer ir Adam Szejnfeld.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas