Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska och Jude Kirton-Darling

Betänkande Michèle Rivasi och Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska och Notis Marias

Betänkande José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Jadwiga Wiśniewska och Notis Marias

Betänkande Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García och Dubravka Šuica

Rättsstatsprincipen i Rumänien - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák och Siegfried Mureşan

Betänkande József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins och Notis Marias

Betänkande Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer och Adam Szejnfeld.

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande