Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

8. Разискване с участието на канцлера на Германия, Ангела Меркел, относно бъдещето на Европа (разискване)
CRE

Разискване с участието на канцлера на Германия, Ангела Меркел, относно бъдещето на Европа (2018/2733(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Angela Merkel (канцлер на Федерална република Германия).

Изказа се Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, и Martin Sonneborn, независим член на ЕП.

Изказа се Angela Merkel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano и Dariusz Rosati.

Изказа се Angela Merkel.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация